Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

Aktualności

English Bible Camp - dzień 3

Powiedzcie, jaka jest różnica między "a" i "ą" ...!!!

Tak. Po opowiedzeniu kilku słów o Ameryce, luteranach, Schaumburgu i o sobie pastor Marc Bussert w ten sposób wyjaśnił przyczynę swoich trudności z opanowaniem jezyka Polskiego.

Tak, właściwie, zaczęło się Biblijne spotkanie amerykańskiego pastora z naszymi parafianami. Ale to spotkanie było po południu - a rano:

Opowieści część trzecia ....


fot. Mateusz Adamus i
Stanisław J. Boczar

zob. też:

Z pastorem Markiem Bussertem rozmawialiśmy o zmianach, jakie dla Polski i świata zaczęły się, właśnie w naszym kraju, blisko trzydzieści lat temu. Mówił o naszym mieście i my mówiliśmy o dobrych stronach mieszkania w naszym mieście. O naszym kościele. O naszych zwykłych sprawach. I mimo, że nieczęsto się do tego przyznajemy to że jesteśmy bogaci mając to, czego wielu na świecie nie ma. Nawet tego nie ma.

Dyskusję o zaufaniu Bogu, o tym co czynić - a czego nie zaniedbywać Pastor Marc Busset zakończył refleksyjnie:

Prawdopodobnie ju ż Was nigdy nie zobaczę, ale wierzę, że spotkamy się wszyscy w niebie. Zaufajmy Bogu.

Pastor Marc Busset jest doradcą ds. gospodarowania środkami finansowymi, własnymi talentami i czasem na rzecz kościoła.
(Director of Stewardship).

Wypowiedzi Pastora i nasze głosy tłumaczył niezwykle sprawnie Igor Mędela.

Zasadnicza, biblijna część spotkania prowadzona była w oparciu o pięć wybranych fragmentów Pisma. By je kolejno przeczytać wystarczy w nie kliknąć.

Powiedzcie, jaka jest różnica między "a" i "ą" ...!!!

Tak. Po opowiedzeniu kilku słów o Ameryce, luteranach, Schaumburgu i o sobie pastor Marc Bussert w ten sposób wyjaśnił przyczynę swoich trudności z opanowaniem jezyka Polskiego.

Tak, właściwie, zaczęło się Biblijne spotkanie amerykańskiego pastora z naszymi parafianami. Ale to spotkanie było po południu - a rano:

Opowieści część trzecia ....


fot. Mateusz Adamus i
Stanisław J. Boczar

zob. też:

Z pastorem Markiem Bussertem rozmawialiśmy o zmianach, jakie dla Polski i świata zaczęły się, właśnie w naszym kraju, blisko trzydzieści lat temu. Mówił o naszym mieście i my mówiliśmy o dobrych stronach mieszkania w naszym mieście. O naszym kościele. O naszych zwykłych sprawach. I mimo, że nieczęsto się do tego przyznajemy to że jesteśmy bogaci mając to, czego wielu na świecie nie ma. Nawet tego nie ma.

Dyskusję o zaufaniu Bogu, o tym co czynić - a czego nie zaniedbywać Pastor Marc Busset zakończył refleksyjnie:

Prawdopodobnie ju ż Was nigdy nie zobaczę, ale wierzę, że spotkamy się wszyscy w niebie. Zaufajmy Bogu.

Pastor Marc Busset jest doradcą ds. gospodarowania środkami finansowymi, własnymi talentami i czasem na rzecz kościoła.
(Director of Stewardship).

Wypowiedzi Pastora i nasze głosy tłumaczył niezwykle sprawnie Igor Mędela.

Zasadnicza, biblijna część spotkania prowadzona była w oparciu o pięć wybranych fragmentów Pisma. By je kolejno przeczytać wystarczy w nie kliknąć.

*

Ewangelia Mateusza 19, 16-30

I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Ew. Mateusza 19:16-30, Biblia Warszawska

Ewangelia Łukasza 12, 13-21

I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A On mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.

Ew. Łukasza 12:13-21, Biblia Warszawska

Ewangelia Marka 12,41-44

A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie.

Ew. Marka 12:41-44, Biblia Warszawska

Ewangelia Mateusza 23, 23-24

 

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.

Ew. Mateusza 23:23-24, Biblia Warszawska

1 List do Tymoteusza 6, 17-19

Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego.

1 List do Tymoteusza 6:17-19, Biblia Warszawska

... na skróty >>>

Transmisje nabożeństw

Więcej…

Od Redakcji

17. października

z blogu Biskupa Kościoła

W dniu obowiązywania ciszy wyborczej, na Biskupa Kościoła, na drugą kadencję, Synod naszego Kościoła wybrał ks. Jerzego Samca. Z jego blogu, do czytania jego namawiam, wybrałem tekst sprzed kilku miesięcy, z marca. Jest miejsce dla wszystkich.

Więcej…

strona znajduje się na serwerach