Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

 

A Bóg nadziei niech was napełnia największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję, w mocy Ducha Świętego. List do Rzymian 15,13

Ewangelicy na Ziemii Pszczyńskiej i na Śląsku

Czterdzieścikilka osób z Tychów, Lędzin, Hołdunowa ...

Uczestników wycieczki powitali: Agnieszka Ociepa-Weiss z Muzeum Miejskiego w Tychach i ks. Marcin Konieczny, który opowiedział naszym gościom i o naszej parafii i o luteraniźmie. A potem, przez następnych wiele godzin, uczestniczyliśmy w spektaklu jednego aktora, jakim okazał się być dr Jerzy Gorzelik

dr Jerzy Gorzelik w kościele pw Apostołów Piotra i Pawła w Tychach

który ze swobodą świadczącą o ogromnej wiedzy opowiadał nie tylko o poszczególnych odwiedzanych obiektach, ale też - jakby od niechcenia - o historii, architekturze, kulturze - słowem bogactwie na jakie składały się przez lata niezwykłe i zmienne dzieje mieszkańców Ziemii Pszczyńskiej, Śląska, tej części Europy.  O wpływie, jaki na los tych ziem miały ambicje władców, wiedza i majątek jednostek i dorobek ciągnących do Ziemii Obiecanej przybyszów. A o samej wycieczce przeczytajmy w relacji Sylwii Adamus, zamieszczonej też na parafialnej stronie Facebooka.

W sobotę 16 września Muzeum Miejskie w Tychach zorganizowało wycieczkę pt. ŚLADAMI EWANGELIKÓW NA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ. Zwiedzający zawitali  kolejno do :

 • Ewangelickiego Kościoła ap. Piotra i Pawła w Tychach,
 • Ewangelicki ego Kościoła  w Pszczynie,
 • Ewangelicki ego  Kościoła św. Jana w Mikołowie wraz z zabytkowym cmentarzem,
 • Kościoła św. Wawrzyńca w Orzeszu (obecnie kościół rzymskokatolicki)
 • Ewangelicki ego  Kościoła Świętego Ducha w Orzeszu,
 • Huty Paprockiej w Tychach

W trakcie zwiedzania dr Jerzy Gorzelik, historyk sztuki i wykładowca akademicki zapoznał  wycieczkowiczów z historią reformacji i kontrreformacji, z historią reformacji na Ziemiach Pszczyńskich, opowiadał o dziejach poszczególnych kościołów, a także o ich architekturze. Mówił także o wielkim wpływie ewangelickich przedsiębiorców na rozwój Górnego Śląska. Przybliżył wiele ewangelickich postaci, które wpisały się złotymi zgłoskami w rozwój naszego regionu. Z ust  prowadzącego padły bardzo miłe dla nas ewangelików słowa.: " Gdyby nie obecność ewangelików na naszej ziemi, sytuacja  w naszym regionie wyglądałaby zupełnie inaczej. Ewangelicy mieli swój wpływ w rozwój przemysłu, oświaty, kultury, muzyki, rzeźby , a szczególnie architektury sakralnej." Na ewangelickim cmentarzu w Mikołowie, dzięki historykowi  p. Barbarze Sznober mieliśmy okazję dowiedzieć o prowadzonych  tam pracach badawczych przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne.

Wycieczka ta jest jedną z  imprez finansowaną przez miasto  Tychy w ramach obchodów 500 lat REFORMACJI. Warto dodać, że jest to możliwe w związku z tym iż Sejmik Górnośląski ogłosił  rok 2017 Rokiem Reformacji. Cieszymy się iż władze naszego województwa zauważyły, że ewangelicy to także mieszkańcy naszego regionu, o których   istnieniu przez wiele starano się zapomnieć. Tak jak  dowodzą prowadzone badania historyczne, swoje miejsce mają w tym regionie  nie tylko ewangelicy którzy przybyli tu w XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu, ale także potomkowie ewangelików z okresu reformacji z XVI wieku.

Uczestnicy wycieczki wynieśli bardzo dużo informacji na temat naszego ewangelickiego  kościoła. Na pewno Ci, którzy po raz pierwszy zetknęli sie z naszym wyznaniem, zapoznali się z naszą  niełatwą historią na tych terenach. Mieli też możliwość zapoznania się z zasadami  i ideami naszego kościoła, ale także różnicami jakie występują w różnych wyznaniach , a to dzięki proboszczom: ks. Marcinowi Koniecznemu , ks. Mirosławowi Czyżowi z Pszczyny i ks. Kornelowi Undasowi z Mikołowa,  którzy przywitali uczestników wycieczki w swoich parafiach, opowiadali o zasadach naszej wiary i odpowiadali na zadawane pytania.

Sylwia Adamus

zob. wcześniej:

>>> NA SKRÓTY

Stałe spotkania

NIEDZIELA

 • 10:30 - Szkółka niedzielna

PONIEDZIAŁEK - lekcje religii

 • 16:00 - kl. IV - VI
 • 17:15 - kl. I - III

ŚRODA

 • 16:30 - Koło Pań (zwykle środa po 15. tym)
 • 18:00 - spotkanie dla zainteresowanych protestantyzmem

CZWARTEK

 • 17:30 - próba chóru parafialnego

PIĄTEK

 • 17:15 - lekcje konfirmantów
 • 18:00 - spotkanie młodzieży

SOBOTA

 • prace porządkowe - po każdorazowym ogłoszeniu

Nasi duszpasterze

Od lipca 1983 roku tyscy ewangelicy mają swoją parafię. 8 listopada 2015 roku tyscy parafianie wybrali po raz pierwszy swojego proboszcza - został nim ks. Marcin Konieczny - dotychczasowy proboszcz-administrator.

zob. więcej Nasi Duszpasterze

Duszpasterstwo dorosłych

Sami o sobie

>>> Biblia na co dzień

>>> Młodzi luteranie

<

>>> Wakacyjne propozycje

>>> kliknij - informacja o Vacation Bible School

Nie możemy przewidzieć, czy ta impreza się odbędzie. Nie wiemy czy będzie wolno, czy otworzą się granice, czy będą wakacje, czy koronawirus odpuści. Miejmy nadzieję! - Jednak NIE. Myślę, że możemy się umawiać na przyszłe wakacje.

>>> kultura.tychy.pl

Wydawnictwa

>>> Plan nabożeństw

Od Redakcji

17. września

Na Facebookowym profilu Andrzeja Dziuby, Prezydenta Miasta Tychy, zauważyłem informację:

We wtorek, 

22. września 

uruchamiamy "SREBRNĄ LINIĘ" dla tyskich seniorów.

Więcej…

strona znajduje się na serwerach