Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Gościnny kościół

Program redakcji ekumenicznej TVP


 

Polska Rada Ekumeniczna zrzesza siedem kościołów członkowskich: Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Kościół Chrześcijan Baptystów. Rada działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania dobrych i przyjaznych stosunków między Kościołami. Swoją działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje działa charytatywne, prowadzi dialog międzywyznaniowy, współpracuje z mediami oraz realizuje różnorodne projekty społeczne i edukacyjne. Od 2017 roku PRE prowadzi projekt Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji „Gościnny Kościół”. Jego celem jest pomoc Kościołom członkowskim Rady w przygotowaniu osób do zaangażowania w pomoc migrantom i uchodźcom. W ramach projektu organizowane są coroczne ogólnopolskie konsultacje, szkolenia dla multiplikatorów, spotkania informacyjne w Kościołach. W siedzibie PRE działa także specjalny punkt informacyjny w którym zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o uchodźcach w Polsce i na świecie. Organizowane są także kursy i szkolenia dla uchodźców przebywających w Polsce – w tym lekcje języka polskiego.

>>> NA SKRÓTY

Nasi duszpasterze

Od lipca 1983 roku tyscy ewangelicy mają swoją parafię. 8 listopada 2015 roku tyscy parafianie wybrali po raz pierwszy swojego proboszcza - został nim ks. Marcin Konieczny - dotychczasowy proboszcz-administrator.

zob. więcej Nasi Duszpasterze

Archiwum transmisji nabożeństw oraz kazań

Duszpasterstwo dorosłych

Tyski Ewangelik

Sami o sobie

>>> kultura.tychy.pl

nr konta bankowego Parafii

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Tychach
ul. Ks. Bpa Juliusza Burschego 20
43-100 Tychy
nr konta:

79 8436 0003

       0000 0023

      2147 0001

Co będzie

Cz Maj 19 @17:00 -
PRÓBA CHÓRU
Pt Maj 20 @16:00 -
LEKCJE KONFIRMACYJNE
Pt Maj 20 @17:00 -
SPOTKANIE MŁODZIEŻY
N Maj 22 @10:30 -
SZKÓŁKA NIEDZIELNA
Pn Maj 23 @16:00 -
LEKCJA RELIGII - kl. 1 - 4 - ONLINE
Pn Maj 23 @17:00 -
LEKCJA RELIGII - klasy 5 - 7 - ONLINE
Pn Maj 23 @18:45 -
GODZINA BIBLIJNA - ONLINE
Pn Maj 23 @20:00 -
GODZINA BIBLIJNA - ONLINE
So Cze 04 @10:00 -
Śniadanie dla kobiet Diecezji Katowickiej w Tychach

>>> Plan nabożeństw

Od Redakcji

8. maja

Siedemset czterdzieści trzy dni

 Między Niedzielą Palmową roku 2020 a Poniedziałkiem Wielkanocnym bieżącego roku upłynęło właśnie tyle dni. 

Więcej…

strona znajduje się na serwerach