Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Wydarzenia z lat 2020-21

Odpowiedzialni za Boże stworzenie

ze Zwiastuna Ewangelickiego

Na FB Młodzieży Ewangelickiej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zwrócił moją uwagę link do jednego z ostatnich wydań Zwiastuna Ewangelickiego.

Odpowiedzialni za Boże stworzenie?

Mija ogłoszony przez Synod Kościoła w roku 2019 Rok troski o stworzenie. Nasza, ludzka, nieumiarkowana ingerencja w naturę spowodowała w niej nieodwracalne zmiany. Czy jako chrześcijanie czujemy się odpowiedzialni za Boże stworzenie? Co robimy, także w naszych parafiach, aby zminimalizować negatywne skutki nieekologicznej działalności?

Wiele parafii i innych jednostek kościelnych postawiło na edukację, wyjaśnianie, dlaczego właściwie chrześcijanie powinni dbać o Boże stworzenie i jak robić to we współczesnym świecie.

zob. https://zwiastun.pl/2020/01/odpowiedzialni-za-boze-stworzenie/