Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2015-16

W Tychach, po raz pierwszy, wybrano Proboszcza

„Po raz trzeci przystępujemy tu w Tychach do budowy ewangelickiego życia religijnego” - słowa te wypowiedział ówczesny Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Ksiądz Biskup Janusz Narzyński podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy kościół ewangelicko-augsburski Apostołów Piotra i Pawła w Tychach w dniu 28 listopada 1987 r. Zaledwie pięć lat wcześniej na wniosek pań Eryki Kurowskiej i Teresy Jaworskiej z Tychów poparty przez ks. proboszcza Jana Grossa, Zgromadzenie Parafialne w Mikołowie skierowało pismo do Konsystorza w sprawie erygowania w Tychach stacji kaznodziejskiej i rozpoczęcia starań o budowę kościoła.

 

W dziewięć lat później, kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła został uroczyście poświęcony przez ówczesnego Zwierzchnika Kościoła ks. Biskupa Jana Szarka w asyście Ks. Biskupa Rudolfa Pastuchy i Ks. Radcy Jana Grossa, aby służył chwale Bożej i pożytkowi parafian tyskich, kontynuując dawne tradycje ewangelicyzmu w Tychach. Rocznicę tej uroczystości obchodziliśmy zaledwie kilka tygodni temu.

Pięć lat temu Tychy stały się samodzielną Parafią, a dziś, 8 listopada 2015 roku Wyborcze Zgromadzenie Parafialne dokonało wyboru swojego pierwszego proboszcza. Zgromadzenie poprowadził Biskup Diecezji Katowickej, ks. dr Marian Niemiec i ogłosił, że w tajnym głosowaniu ks. Mateusz Łaciak uzyskał 49 głosów, a dotychczasowy proboszcz-administrator, ks. Marcin Konieczny uzyskał ich 96 i tym samym został wybrany pierwszym proboszczem tyskiej parafii.

Te i inne wydarzenia z historii naszej Parafii możemy sobie przypomnieć zaglądając na umieszczoną w kościele i na naszej stronie internetowej wystawie, na zamieszczonych na naszej stronie wspomnieniach o parafianach i reprodukcjach kart kroniki i w kronice umieszczonej na linii czasu. To nasza przeszłość. A przyszłość ... przyszłość zależy wyłącznie od nas samych.

Wiadomość o wyniku wyborów dostałem 8.11 o 11:55, powyższy tekst skończyłem pisać nieco po 13tej. O 15:00 nadeszła relacja z wyborów z pierwszymi zdjęciami napisana przez Sylwię Adamus. Czekamy jeszcze na zdjęcia, które nam nadeśle Remigiusz Żukowski.

8 listopada, piękny, słoneczny, niedzielny poranek. Ten dzień odnotowany będzie w kronice parafialnej, gdyż  po raz pierwszy  w historii mieliśmy możliwość wyboru własnego proboszcza. Zebrało się dzisiaj w kościele wyjątkowo dużo ludzi. To dobrze, bo czujemy wagę tego wydarzenia. Mamy świadomość, że to od naszego postawionego krzyżyka zależy przyszłość parafii.  Było dwóch kandydatów: obecnie urzędujący proboszcz administrator ks. Marcin Konieczny, oraz proboszcz administrator z Płocka i Kutna ks. Mateusz Łaciak. Obaj kandydaci , wcześniej (na nabożeństwach 18 i 25 października) zaprezentowali się zborowi, przedstawiając swoje wizje pracy z parafią. Każdy z członków parafii miał swojego faworyta i liczył na jego wygraną. Wyborom przewodniczył Biskup Diecezji Katowickiej ks. dr Marcin Niemiec.  W wyborach uczestniczyło 145 osób na 205 uprawnionych. Wszystkie oddane głosy były ważne, a oto wyniki:
•    ks. Marcin Konieczny     96 głosów
•    ks. Mateusz Łaciak         49 głosów  
Wybranemu proboszczowi naszej parafii, ks Marcinowi Koniecznemu, gratulujemy wygranej, jednocześnie życzymy Mu : Błogosławieństwa Bożego w tej trudnej pracy, zapału , siły i wytrwałości, oraz wielu współpracowników, ludzi dobrego serca, którzy będą go wspierać i pomagać w prowadzeniu Naszej Tyskiej Parafii.

Sylwia Adamus

A w następujący po wyborach poniedziałek dotarły do mnie oczekiwane przez wszystkich zdjęcia.