Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2015-16

Jubileusz Reformacji a pojednanie

Zaledwie przez kilka dni, między najważniejszymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.luteranie.pl, było widać kolejny materiał na temat znaczenia 50-lecia Memorandum Wschodniego Ewangelickiego Kościoła w Niemczech oraz listu polskich rzymskokatolickich biskupów do swoich braci w urzędzie w Niemczech.

 

 

Cegiełka na rzecz polsko-niemieckiego pojednania?

W bieżącym roku wiele mówi się na temat pojednania polsko-niemieckiego, szczególnie w kontekście 50-lecia Memorandum Wschodniego Ewangelickiego Kościoła w Niemczech oraz listu polskich rzymskokatolickich biskupów do swoich braci w urzędzie w Niemczech.

Za spektakularnymi wydarzeniami, stanowiącymi kamienie milowe w stosunkach polsko-niemieckich, stoją działania zwykłych ludzi, niewidoczne w przestrzeni publicznej, ale bez których nie zaistniałoby wzajemne zrozumienie i serdeczne relacje, które łączą nasze narody dzisiaj.

Ważną rolę w tym procesie pełniły osoby, pochodzenia niemieckiego, które zostały na skutek uzgodnień politycznych po II wojnie światowej, zostały wysiedlone z Polski tracąc swój dobytek i swoją „małą ojczyznę”. Wiele z tych osób poświęciło część swojego życia na budowanie mostów między Polską a Niemcami, udzielając również pomocy materialnej parafiom w Polsce.

zob. więcej: www.luteranie.pl

zob. też: 50 lat Memorandum wschodniego i Memorandum Wschodnie 50 lat później