Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2015-16

Życzenia wielkanocne

Przesłanie Biskupa Kościoła na Wielkanoc 2016

A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli
1 Kor 15,20

@luteranie.pl

 
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

Chrystus został wzbudzony z martwych – zmartwychwstał!

Te słowa znów wkraczają w rzeczywistość, bo nadeszła Wielkanoc. Lecz czy Wielkanoc w naszym życiu nadal dotyczy zmartwychwstania? Czy wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem nie umykają czasem naszej uwadze, gdy skupiamy się na wiosennej aurze i spotykamy w gronie rodzinnym? Czy to, że Jezus zmartwychwstał ma jeszcze dzisiaj znaczenie?

Staramy się żyć uczciwie, odpowiedzialnie, angażować się w życie parafialne, otwierać się na potrzeby ludzi wokół nas. To wszystko sprawia, że jesteśmy zadowoleni z siebie, lecz czy pozwala nam w pełni cieszyć się Wielkanocą?

Tymczasem bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nie ma Wielkanocy, nie ma radości, nie ma nowego życia. To właśnie zmartwychwstanie - jedynie Chrystus - zmienia naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Zmartwychwstanie zmienia przeszłość, gdyż dzięki Chrystusowi mamy odpuszczenie grzechów. To, co było dotąd ciężarem, możemy zostawić u stóp krzyża, świadomi, że On ten ciężar wziął na siebie.

Zmartwychwstanie zmienia teraźniejszość, bo przez Chrystusa możliwe jest pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem i pomiędzy ludźmi. Pojednani z Bogiem i ludźmi, wdzięczni Bogu, możemy żyć uczciwie, odpowiedzialnie i także dokonywać zmian w otaczającym nas świecie.

Zmartwychwstanie zmienia przyszłość, bo to, co najmniej znane i czego najbardziej się obawiamy, Bóg w Chrystusie przekształca w nadzieję. Nasze życie dzięki zmartwychwstaniu nabiera nowego sensu, bo mamy na co czekać.

W tym szczególnym świątecznym czasie życzę wszystkim, by skutki zmartwychwstania były zawsze widoczne i odczuwalne w naszym życiu, by zmiany, które dokonały się przed dwoma tysiącami lat nadal pobudzały naszą wiarę do działania.

Chrystus zmartwychwstał! Tylko w Nim jest nasza nadzieja!

bp Jerzy Samiec

zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

@luteranie.pl 26.03.2016