Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2015-16

Święto pieśni czyli 70 Zjazd Chórów Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

70 Zjazd Chórów odbył się 24 kwietnia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie, przypadł w 30 rocznicę poświęcenia obecnego, nowego kościoła, a także  ... w 20-lecie powstania naszego, tyskiego chóru.

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 15 chórów z katowickiej diecezji.

Po przyjeździe i próbach, które odbyły się w pobliskiej szkole ...

... zostaliśmy poczęstowani ciastem oraz kawą i herbatą z znanej w okolicy restauracji, Pinocy.

Świetnie przygotowane programy pozwoliły śledzić występy. Czas potrzebny na przygotowanie do występu chórów ks. dr Adam Malina, proboszcz parafii wypełnił historią Zjazdów i samej parafii.

Tego roku nasz chór pod dyrekcją Doroty Kurowskiej wystąpił z dwoma utworami: Everybody sign freedom (muz. tradycyjna negro spirituals) i "Wieść radosna" (muz. P. Bilhorn) oraz i został nagrodzony oklaskami.

Po występach zostaliśmy zaproszeni na obiad, po którym udaliśmy się do kościoła na nabożeństwo.

Nabożeństwu przewodniczył ks. Bp dr Marian Niemiec, a kazanie wygłosił ks. prof. Marek Uglorz.

"Śpiewajcie z radością, niech całe życie będzie radością ponieważ jesteście wolni. Śpiewajcie na chwałę Boga, który nas umiłował i wyzwolił. A chrześcijaństwo to zakochanie w Bogu".

Po nabożeństwie ks. Bp dr Marian Niemiec wraz z ks. dr Adamem Maliną rozdali pamiątkowe statuetki (naszą odebrała Mariola Fenger - prezes naszego chóru)  oraz pamiątkowe medale dla szczególnie zasłużonych.

W wypadku naszego chóru medale otrzymały Helena Kłosek i Mariola Fenger.

Zakończeniem Zjazdu była biesiada podczas której wystąpił z gawędą o Śląsku p. Marek Szołtysek. Pełni wrażeń i radości wróciliśmy do domu.

 

Krystyna Boczar
zdjęcia: Krystyna Kocjan,
Krystyna Boczar i Mirosław Kostrzewa