Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2017-18

Ewangelicy na Ziemii Pszczyńskiej i na Śląsku

Czterdzieścikilka osób z Tychów, Lędzin, Hołdunowa ...

Uczestników wycieczki powitali: Agnieszka Ociepa-Weiss z Muzeum Miejskiego w Tychach i ks. Marcin Konieczny, który opowiedział naszym gościom i o naszej parafii i o luteraniźmie. A potem, przez następnych wiele godzin, uczestniczyliśmy w spektaklu jednego aktora, jakim okazał się być dr Jerzy Gorzelik

dr Jerzy Gorzelik w kościele pw Apostołów Piotra i Pawła w Tychach

który ze swobodą świadczącą o ogromnej wiedzy opowiadał nie tylko o poszczególnych odwiedzanych obiektach, ale też - jakby od niechcenia - o historii, architekturze, kulturze - słowem bogactwie na jakie składały się przez lata niezwykłe i zmienne dzieje mieszkańców Ziemii Pszczyńskiej, Śląska, tej części Europy.  O wpływie, jaki na los tych ziem miały ambicje władców, wiedza i majątek jednostek i dorobek ciągnących do Ziemii Obiecanej przybyszów. A o samej wycieczce przeczytajmy w relacji Sylwii Adamus, zamieszczonej też na parafialnej stronie Facebooka.

W sobotę 16 września Muzeum Miejskie w Tychach zorganizowało wycieczkę pt. ŚLADAMI EWANGELIKÓW NA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ. Zwiedzający zawitali  kolejno do :

  • Ewangelickiego Kościoła ap. Piotra i Pawła w Tychach,
  • Ewangelicki ego Kościoła  w Pszczynie,
  • Ewangelicki ego  Kościoła św. Jana w Mikołowie wraz z zabytkowym cmentarzem,
  • Kościoła św. Wawrzyńca w Orzeszu (obecnie kościół rzymskokatolicki)
  • Ewangelicki ego  Kościoła Świętego Ducha w Orzeszu,
  • Huty Paprockiej w Tychach

W trakcie zwiedzania dr Jerzy Gorzelik, historyk sztuki i wykładowca akademicki zapoznał  wycieczkowiczów z historią reformacji i kontrreformacji, z historią reformacji na Ziemiach Pszczyńskich, opowiadał o dziejach poszczególnych kościołów, a także o ich architekturze. Mówił także o wielkim wpływie ewangelickich przedsiębiorców na rozwój Górnego Śląska. Przybliżył wiele ewangelickich postaci, które wpisały się złotymi zgłoskami w rozwój naszego regionu. Z ust  prowadzącego padły bardzo miłe dla nas ewangelików słowa.: " Gdyby nie obecność ewangelików na naszej ziemi, sytuacja  w naszym regionie wyglądałaby zupełnie inaczej. Ewangelicy mieli swój wpływ w rozwój przemysłu, oświaty, kultury, muzyki, rzeźby , a szczególnie architektury sakralnej." Na ewangelickim cmentarzu w Mikołowie, dzięki historykowi  p. Barbarze Sznober mieliśmy okazję dowiedzieć o prowadzonych  tam pracach badawczych przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne.

Wycieczka ta jest jedną z  imprez finansowaną przez miasto  Tychy w ramach obchodów 500 lat REFORMACJI. Warto dodać, że jest to możliwe w związku z tym iż Sejmik Górnośląski ogłosił  rok 2017 Rokiem Reformacji. Cieszymy się iż władze naszego województwa zauważyły, że ewangelicy to także mieszkańcy naszego regionu, o których   istnieniu przez wiele starano się zapomnieć. Tak jak  dowodzą prowadzone badania historyczne, swoje miejsce mają w tym regionie  nie tylko ewangelicy którzy przybyli tu w XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu, ale także potomkowie ewangelików z okresu reformacji z XVI wieku.

Uczestnicy wycieczki wynieśli bardzo dużo informacji na temat naszego ewangelickiego  kościoła. Na pewno Ci, którzy po raz pierwszy zetknęli sie z naszym wyznaniem, zapoznali się z naszą  niełatwą historią na tych terenach. Mieli też możliwość zapoznania się z zasadami  i ideami naszego kościoła, ale także różnicami jakie występują w różnych wyznaniach , a to dzięki proboszczom: ks. Marcinowi Koniecznemu , ks. Mirosławowi Czyżowi z Pszczyny i ks. Kornelowi Undasowi z Mikołowa,  którzy przywitali uczestników wycieczki w swoich parafiach, opowiadali o zasadach naszej wiary i odpowiadali na zadawane pytania.

Sylwia Adamus

zob. wcześniej: