Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

wydarzenia z lat 2017-18

... kolędowanie w Wirku

19 stycznia - 18:00

Kolędy i muzyka cerkiewna na Ficinusie

19 stycznia, w piątek, o godz. 17:00 w kościele ewangelicko-augsburskim w dzielnicy Wirek wystąpi Prawosławny Kameralny Chór Męski Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka. Koncert kolęd i muzyki cerkiewnej zainauguruje tegoroczny cykl „Twórczych piątków na Ficinusie".

W piątkowy wieczór rudzianie będą mieli okazję wziąć udział w niecodziennym wydarzeniu.

Tradycyjnie w styczniu odbywa się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszym mieście regularnie, co roku, odbywają się nabożeństwa ekumeniczne w naszym kościele i kościele pw. św. Wawrzyńca. Myślę, że ten koncert wpisuje się również w program ekumenicznego tygodnia, a także Wirku jako dzielnicy tolerancji – wielu kultur i tradycji. Jest też zaproszeniem do poznania wspaniałej muzyki i duchowości prawosławia – mówi ks. Marcin Brzóska, proboszcz wireckiej parafii. – Wstęp na koncert jest bezpłatny – dodaje.

Koncert został podzielony na dwie części: liturgiczną i kolędową. W części liturgicznej będzie można usłyszeć m.in. „Hymn Maryjny", „Uwielbienie do św. Onufrego" w wykonaniu barytona Łukasza Hajduczeni, czy Magnificat na melodię starobułgarską w wykonaniu tenora Bogdana Kuźmiuka. Nie zabraknie też przepięknych kolęd i pastorałek, takich jak „Cicha noc", „Bracia patrzcie jeno" czy „Dzisiaj w Betlejem". – Będą tradycyjne polskie kolędy, ale wykonamy też rumuńską kolędę „La Betlejem". „Cichą noc" zaśpiewamy po polsku i słowiańsku – zdradza dyrygent prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk.

Chór męski Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie istnieje od czasu powołania w 1954 roku tej ekumenicznej uczelni. Posiada w swym dorobku artystycznym liczne nagrody (I nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce) oraz własne wydawnictwa fonograficzne. Chórzyści koncertują w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, Białorusi, Ukrainie).
Z zespołem współpracują soliści: Bogdan Kuźmiuk - tenor i Łukasz Hajduczenia - baryton, absolwenci Uniwersytetu Muzycznego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Od 1990 roku chórem dyryguje pracownik sekcji prawosławnej teologii praktycznej prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk - muzyk, dyrygent, specjalista w zakresie śpiewu cerkiewnego, języka cerkiewnosłowiańskiego i prawosławnej teologii praktycznej, który jest nauczycielem akademickim Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie" to inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. „Twórcze piątki" odbywają się w salkach parafii ewangelickiej w Wirku lub w tamtejszym kościele. Przed lub po każdym spotkaniu jest możliwość zwiedzania kolonii z przewodnikiem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku. Od 2006 roku wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z szesnastu domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy", którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi.

materiał przygotowany
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska