Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

W naszej parafii

Ryszard Jaworski - kurator naszej parafii (2002-2007)

Red.TE: W poprzednich numerach TE rozpoczęliśmy przedstawiać kuratorów naszej parafii. Chciałabym przeprowadzić z Panem wywiad. Czy zgadza się Pan?

Pan Ryszard Jaworski: Tak, zgadzam się.

 

Red.TE: Proszę powiedzieć coś o swoich korzeniach. Skąd pochodzi Pana rodzina, jak to się stało, że zamieszkaliście w Tychach. Jaki jest Pana zawód i gdzie Pan pracuje.

Pan Ryszard Jaworski: Moja mama Ruta z pochodzenia jest żwakowianką, a Tata Henryk był czułowianinem, jak wiadomo są to dzielnice miasta Tychy. Domy, w których mieszkali stoją do dnia dzisiejszego. Rodzice uczęszczali na nabożeństwa w kaplicy przy Browarze w Tychach, a następnie do kościoła w Mikołowie. Moje pierwsze kroki zrobiłem w Czułowie, tam też rozpocząłem naukę w szkole podstawowej nr 6 w Tychach. W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku, rodzice przeprowadzili się z fabryki do nowo wybudowanego domu w Tychach. Było to w okresie ferii letnich. Dobrze to pamiętam jakby to było dzisiaj. Ponieważ przyjechaliśmy autokarem pod Rzepichę w Tychach i nie chcieliśmy z bratem wysiąść, uzasadniając to tym, że mieszkamy w Czułowie. Dopiero Tato wszedł do pojazdu i powiedział, że się już przeprowadziliśmy. Było to dla nas duże zaskoczenie i niespodzianka. 

Ukończyłem Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Życie zawodowe związałem z Energetyką Zawodową. 

Red.TE: A teraz, coś o swojej rodzinie: żona, dzieci, wnuki.

Pan Ryszard Jaworski: Na ślubnym kobiercu z moją ukochaną Terenią, stanęliśmy w 1979 roku. Ślubu nam udzielił wspaniały kaznodzieja ks. Jan Gros. Ceremonia odbyła się w kościele w Mikołowie. W tym samym miejscu i ta sama osoba ochrzciła naszą córkę Agnieszkę. Natomiast nasz syn Łukasz został ochrzczony już w kaplicy w Tychach. O ile dobrze pamiętam, był to drugi rok od postawienia tego obiektu. Obecnie nasze dzieci zawarły związki małżeńskie, z których urodziły się prześliczne wnuczki Milenka, Ewunia, Blanusia i Zosia. Rosną jak na drożdżach. Najstarsza z nich skończyła w tym roku pierwszą klasę szkoły podstawowej.

Red.TE: Chcielibyśmy by uchylił Pan rąbka tajemnicy i powiedział o swoich zainteresowaniach, hobby. Jak Pan spędza wolny czas?

Pan Ryszard Jaworski: Wolnego czasu to nigdy nie ma za wiele. Najchętniej to spędzam czas na świeżym powietrzu - rower, spacer, prace ogrodnicze. Lubię gry logiczne warcaby, szachy, młynek, układanki przestrzenne, a najbardziej grę w skata.

Red.TE: Pamiętam Pana Ojca, wiem, że poświęcił On budowie tego kościoła wiele godzin. Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów na ten temat? 

Pan Ryszard Jaworski: Tak to prawda. Mój Ojciec jak tylko pamiętam był członkiem Rady Parafialnej w Mikołowie pełniąc jednocześnie funkcję inkasenta. Dla mniej wtajemniczonych powiem, że w latach ubiegłych to inkasenci parafialni zbierali składki kościelne. Na zebraniach Rady Parafialnej wielokrotnie był omawiany temat budowy kościoła w Tychach. Był jak i wielu innych parafian wielkim orędownikiem budowy kościoła w Tychach. I jak tyko ruszyły prace zawsze pracował na budowie, czy to kaplicy czy to kościoła. 

Od pierwszego wbicia łopaty w grunt wielu parafian, było zaangażowanych na placu budowy i wspierało budowę datkami finansowymi. Zaczynając od prac organizacyjnych i zaopatrzeniowych kierowanych przez ks. Jana Grosa, kuratora Ernesta Adamusa, inspektora nadzoru budowlanego Jana Kędziora, poprzez prace ciesielskie pod kierunkiem Pawła Mięsoka, po całodobową opiekę nad materiałami i narzędziami pełnioną przez Pawła Szmolke. O żołądki pracujących zawsze dbała uśmiechnięta nasza pani Wisia Korusiewicz z koleżankami. Jedni pracowali do południa drudzy popołudniu. Najczęściej popołudniami, pracowałem z Pawłem Sikorą. Budowaliśmy kanalizację deszczową, odprowadzającą wodę z dachu do potoku tyskiego. Na wymienienie wszystkich parafian nie ma, w tym wywiadzie miejsca, za co przepraszam. Ale myślę, że archiwum parafii skrywa prowadzone wtedy dzienniki z zapisami osób i ich czasu pracy, dokumentujące ten bezinteresowny zryw naszych ojców, opisywany często słowami „ewangelicki etos pracy”. Wracając do mojego Ojca, to można jednoznacznie powiedzieć, że był twórcą całej elektryki tak w kaplicy jak i w budynku kościoła. Po wyłonieniu się fundamentów kościoła i ułożeniu pierwszych cegieł, w ściany budynku wtapiał rury instalacyjne umożliwiające późniejsze wciągnięcie w nie przewodów elektrycznych. Podkreślić należy, że cała instalacja została wykonana bez projektu instalacji wewnętrznej. Było to wielkie wyzwanie, z którym mógł się zmierzyć tylko utalentowany wykonawca. 

Red.TE: Był Pan kuratorem naszej parafii w latach 2002-2007, proszę opowiedzieć nam co działo się wtedy w naszym kościele, jakie prace podejmowaliście i z jakimi trudnościami borykaliście się?

Pan Ryszard Jaworski: Wybory Członków Rady Parafialnej odbyły się w dniu 9 grudnia 2001r. Wprowadzenie w urzędowanie oraz ślubowanie odbyło się 7 marca 2002 roku. Najważniejszym zadaniem, jakie stało przed nowo wybraną radą, były finanse. Parafia borykała się z dużymi opłatami za energię elektryczną. W kadencji tej rady nastąpiła także zmiana proboszcza, w związku z odejściem na emeryturę śp. ks. Jana Grosa w 2003r. 

Ale po kolei. Parafia pozyskała środki z Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa z przeznaczeniem na wykonanie okładziny z płytek ceramicznych w prezbiterium wraz ze stopniami. Wybraliśmy przy doradztwie Andrzeja Glajcara, Leona Guznara i Jana Kędziora, jak się później potwierdziło bardzo dobrego wykonawcę, którym była FU-H reprezentowana przez Dariusza Kuś. Przy wyborze płytek mnie i proboszcza wsparła radą Basia Kostrzewa, spotkana przypadkowo w hurtowni. Materiały kupowałem w firmie MERA, uzyskując duży rabat, a zaoszczędzone środki umożliwiły mam postawienie dodatkowo ceglanej balustrady na chórze. 

W  2003r. proboszczem administratorem parafii w Tychach został ks. Kornel Undas. Na kolejnych posiedzeniach Rady dokonaliśmy przeglądu wydatków i zastanawialiśmy się, jakie należy podjąć kroki w celu polepszenia finansów parafii. Wraz z proboszczem wynegocjowaliśmy zmianę warunków obsługi przez firmę ochroniarską. Następnie wprowadziliśmy codzienną rejestrację zużycia energii elektrycznej. Wyniki tych działań potwierdziły przypuszczenia. Zaobserwowano, że koszt zużytej energii, w okresie zimowym wyniósł około 50 zł dziennie. Podjęto, więc decyzję o ograniczeniu ogrzewania. Efektem tych działań było zmniejszenie kwoty na rachunku w następnym okresie rozliczeniowym, oraz kontrola przeprowadzona przez dostawcę energii elektrycznej. 

W tym miejscu pragnę podziękować proboszczowi ks. Kornelowi Undasowi,  który z wielkim zrozumieniem i zaangażowaniem uczestniczył oraz inicjował rozwiązania umożliwiające wyprowadzenie finansów na prostą, a także doprowadził do pozyskania mieszkania dla księdza wikariusza. Mieszkanie księdza w pobliżu parafii, było naszym wymogiem koniecznym do usamodzielnienia się parafii. Wystąpiliśmy także do konsystorza z prośbą o zmianę sposobu rozliczeń parafii z jednostką zwierzchnią. Podjęte działania skutecznie uzdrowiły finanse parafii. Oczywiście niebagatelny wpływ na poprawę finansów miał także wzrost ofiarności, za co dziękuję naszym drogim Parafianom. W tym czasie zbieraliśmy środki na dokończenie wieży kościelnej, co było warunkiem zakończenia budowy.

Red.TE:  Czym dla Pana jest nasza Tyska Parafia?

Pan Ryszard Jaworski:Jak dla każdego chrześcijanina, Kościół jest Domem Bożym. Sam budynek jednak byłby pustką, gdyby nie było w nim życia duchowego i wiernych. Dlatego parafia dla mnie poza przeżywaniem wspólnoty z Bogiem i modlitwy, jest dla mnie miejscem spotkań z przyjaciółmi. 

Red.TE: Jest Pan bardzo aktywnym członkiem naszego kościoła. Podejmował się Pan wielu prac i przedsięwzięć, służąc swoimi talentami i umiejętnościami. Proszę powiedzieć, czego życzy Pan teraz naszej parafii i co należałoby tu jeszcze zrobić?

Pan Ryszard Jaworski: Udało nam się wygospodarować pomieszczenia na mieszkanie księdza w budynku kościoła, adaptując wnękę dla chóru. Drugim moim marzeniem jest wykończenie wieży kościelnej, ponieważ wykonane tymczasowe jej zadaszenie nie spełnia wymogów estetycznych. 

Czego życzę? Oczywiście wielu ofiarnych serc i rąk do pracy oraz zaangażowania i skuteczności w działaniu parafialnych przewodników duchowych i świeckich. A przede wszystkim ostrożności w wydawaniu środków pieniężnych.

Red. TE: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę jednocześnie w imieniu parafian dziękuję za służbę, oraz dużą aktywność w naszej parafii.

Parafianie

Wywiad z Panią Lidią Rosińską

Wywiad z Panią Lidią Rosińską

Red. TE: Tyski Ewangelik przeprowadza wywiady z różnymi osobami z naszej parafii. Jest pani jedną ze starszych, ale bardzo aktywnych jej członkiń. Chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś o Pani. Czy zgadza się Pani na wywiad? Lidia Rosińska: Tak. Red. TE: Nasza tyska parafia to głównie ludzie, którzy przyjechali tu skądś...

Czytaj więcej
Wanda Adamczyk - seniorka naszej parafii

Wanda Adamczyk - seniorka naszej parafii

Red. TE: Tyski Ewangelik przeprowadza wywiady z różnymi osobami z naszej parafii. Jest pani jedną z najstarszych członkiń naszej społeczności. Przez wiele lat bardzo aktywnie brała Pani udział w życiu parafii. Chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś o Pani. Czy zgadza się Pani na wywiad?           Wanda...

Czytaj więcej
Justyna Górnikowska-Bogucka i Andrzej Bogucki

Justyna Górnikowska-Bogucka i Andrzej Bogucki

Red. TE: Zazwyczaj redakcja „Tyskiego Ewangelika” przeprowadza wywiady z osobami, które pełnią w naszej parafii jakąś funkcję. Jednak działalność parafii, nie tylko z takich osób się składa. Jest wiele takich, które bardzo czynnie biorą udział we wszelkich aktywnościach parafii. Wy właśnie jesteście takimi osobami. Czy...

Czytaj więcej
Karolina i Bartosz Korusiewiczowie

Karolina i Bartosz Korusiewiczowie

  małżeństwo, które obsługuje internetową transmisję nabożeństw Red. T.E.: „Tyski Ewangelik” przeprowadza wywiady z osobami, które są aktywne w naszej parafii. Od niespełna roku podjęliście się obowiązku obsługi transmisji internetowych z naszego kościoła. Czy mogę z Wami przeprowadzić wywiad? Karolina i Bartosz: Tak. Red. T. E.: Nazwisko Korusiewicz w...

Czytaj więcej
Wywiad z Sylwią Adamus

Wywiad z Sylwią Adamus

redaktor „Tyskiego Ewangelika” W imieniu „Tyskiego Ewangelika” tym razem ‒ Stanisław Boczar: Czuję się niezręcznie – w końcu Ty założyłaś „Tyskiego Ewangelika” i Ty przeprowadziłaś, w imieniu redakcji, wszystkie trzydzieścikilka wywiadów. Ale pytanie muszę zadać: czy odpowiesz na kilka pytań? Sylwia Adamus: Bardziej niezręcznie to chyba ja się...

Czytaj więcej
Wywiad z Maciejem Kiełbasińskim

Wywiad z Maciejem Kiełbasińskim

- organizatorem Wakacyjnej Szkoły Biblijnej z Językiem Angielskim Red.TE: Tyski Ewangelik przeprowadza wywiady z osobami, które są aktywne w naszej parafii. Ty, mimo, że mieszkasz wiele tysięcy kilometrów od naszych Tychów, nadal jesteś zaangażowany w działalność naszej parafii. Czy zgodzisz sie na przeprowadzenie wywiadu z Tobą? Maciej...

Czytaj więcej
Monika Byrtek - prowadzi zespół parafialny

Monika Byrtek - prowadzi zespół parafialny

Red.TE: Tyski Ewangelik przeprowadza wywiady z osobami, które robią coś w naszej parafii. Ty podjęłaś się trudu prowadzenia zespołu parafialnego, a także w ubiegłym roku zorganizowałaś akcję pieczenia ciasteczek dla seniorów. Nie znamy Cię i chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć o Tobie. Czy zgadzasz się na...

Czytaj więcej
Wywiad z panią Agnieszką Tabor

Wywiad z panią Agnieszką Tabor

Wywiad z panią Agnieszką Tabor Red.TE: Tyski Ewangelik przeprowadza wywiady z osobami, które są aktywne w naszej parafii. Razem ze swoimi dzieciakami czynnie bierzesz udział w życiu parafii. Chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć o Tobie. Czy zgadzasz się na wywiad? Agnieszka Tabor: Tak. Red. TE: Na początku kilka słów o...

Czytaj więcej
Rozmowa z Mironą Siąkowską

Rozmowa z Mironą Siąkowską

Red.TE: Tyski Ewangelik przeprowadza wywiady z osobami, które są aktywne w naszej parafii. Bierzesz bardzo czynny udział w wielu organizowanych u nas imprezach. Zawsze możemy liczyć na Twoją pomoc. Chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć o Tobie. Czy zgadzasz się na wywiad? Mirona Siąkowska: Tak. Red.TE: Wiem, że mieszkasz...

Czytaj więcej
Wywiad z Krystyną Boczar

Wywiad z Krystyną Boczar

- dobrym duchem naszej parafii, która dba nie tyle o nasze  dusze ale i o ciała. Red.TE: Tyski Ewangelik przeprowadza wywiady z osobami, które są aktywne w naszej parafii. Czy udzielisz nam wywiadu? Krystyna Boczar: Tak

Czytaj więcej
Adam Łazarski - członek Komisji Rewizyjnej

Adam Łazarski - członek Komisji Rewizyjnej

Red.TE: Zgodnie już z  tradycją, w kolejnych numerach Tyskiego Ewangelika przedstawiamy wywiady z członkami Rady Parafialnej naszej tyskiej Parafii. Czy zgadzasz się na udzielenie nam wywiadu? Adam Łazarski: Tak.  Red.TE: Jeżeli dobrze pamiętam, z tyską radą parafialną jesteś związany juz kilka dobrych lat. Opowiedz nam coś o tym...

Czytaj więcej
Wywiad z Panią Małgorzatą Magner

Wywiad z Panią Małgorzatą Magner

Red.TE: Nie ma chyba tyskiego parafianina, który nie znałby Pani. Co niedzielę stoi Pani za stolikiem z literaturą i wraz z panią Heleną Kłosek sprzedaje literaturę i czasopisma. Zbiera wpłaty na różne listy, robi spisy chętnych na imprezy. Chcielibyśmy dowiedzieć się o pani czegoś więcej...

Czytaj więcej
Krystyna Niemiec - członek komisji rewizyjnej naszej parafii

Krystyna Niemiec - członek komisji rewizyjnej naszej parafii

Red.TE: Zgodnie już z  tradycją, w kolejnych numerach Tyskiego Ewangelika przedstawiamy wywiady z członkami Rady Parafialnej naszej tyskiej Parafii. Czy zgadzasz się na udzielenie nam wywiadu? Krystyna Niemiec: Tak . Oczywiście lecz nie spodziewałam się, że to już moja kolej. Red.TE: Jesteś jednym z członków komisji rewizyjnej, która wchodzi w...

Czytaj więcej
Halina Pokorska - radna naszej parafii

Halina Pokorska - radna naszej parafii

Red.TE: Zgodnie z już tradycją, w kolejnych numerach Tyskiego Ewangelika przedstawiamy wywiady z radnymi naszej parafii. Czy zgadzasz się na udzielenie nam wywiadu? Halina Pokorska:  Tak  Red.TE: Wiem, że w radzie parafialnej działasz już jakiś czas, powiedz mi która to kadencja i co skłoniło Cię do...

Czytaj więcej
Jarosław Kurowski - radny naszej Parafii

Jarosław Kurowski - radny naszej Parafii

Red.TE: Zgodnie już z tradycją, w kolejnych numerach Tyskiego Ewangelika przedstawiamy wywiady z radnymi naszej parafii. Czy zgadzasz się na udzielenie nam wywiadu? Jarosław Kurowski: Tak, chociaż nie wiem, ile danych mogę ujawnić, żeby nie wejść w konflikt z ustawą o ochronie danych osobowych RODO. Red.TE: Na...

Czytaj więcej
Ewald Niemiec - radny naszej Parafii

Ewald Niemiec - radny naszej Parafii

Red.TE: Zgodnie z już tradycją, w kolejnych numerach Tyskiego Ewangelika przedstawiamy wywiady z radnymi naszej parafii. Czy zgadzasz się na udzielenie nam wywiadu? Ewald Niemiec: Tak  Red.TE: Wiem, że w radzie parafialnej działasz już jakiś czas, powiedz mi która to kadencja i co skłoniło Cię do...

Czytaj więcej
Barbara Kostrzewa - radna naszej Parafii

Barbara Kostrzewa - radna naszej Parafii

Red.TE: Zgodnie z już tradycją, w kolejnych numerach Tyskiego Ewangelika przedstawiamy wywiady z radnymi naszej parafii. Czy zgadzasz się pani na udzielenie  wywiadu? Barbara Kostrzewa:  Tak Red.TE: Na początek pytanie o sprawy związane z pełnieniem funkcji w naszej parafii. Którą kadencję jest pani  radną i co spowodowało...

Czytaj więcej
Adam Kocjan - radny naszej Parafii

Adam Kocjan - radny naszej Parafii

Red.TE: Zgodnie z już tradycją, w kolejnych numerach Tyskiego Ewangelika przedstawiamy wywiady z radnymi naszej parafii. Czy zgadzasz się na  udzielenie  wywiadu? Adam Kocjan:  Tak oczywiście Red.TE: Na początku chcę zapytać, którą kadencję jesteś radnym, jakie pełniłeś w niej funkcje i co spowodowało, że postanowiłeś do niej...

Czytaj więcej
Jerzy Gospodarek - radny naszej parafii

Jerzy Gospodarek - radny naszej parafii

Red.TE: Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, chcemy w Tyskim Ewangeliku przedstawić wywiady z wszystkimi radnymi naszej parafii. Czy zgadzasz się Pan na  udzielenie  wywiadu, Jerzy Gospodarek: Tak Red.TE: Na początku chcę zapytać, którą kadencję jest Pan radnym i co spowodowało, że postanowił Pan do niej kandydować? Jerzy Gospodarek: Jestem...

Czytaj więcej
Adam Adamus - radny naszej parafii

Adam Adamus - radny naszej parafii

Red.TE:Na poczatku tego roku została zaprzysiężona   nowa Rada Parafialna, wybrana przez zgromadzenie parafialne. Postanowiliśmy, że od tego numeru Tyskiego Ewangelika będziemy przeprowadzać wywiad z jednym z radnych. Alfabetycznie jesteś na pierwszym miejscu i to ciebie pierwszego spotkała ta przyjemność . Czy zgadzasz się na udzielenie ...

Czytaj więcej
Ryszard Jaworski - kurator naszej parafii (2002-2007)

Ryszard Jaworski - kurator naszej parafii (2002-2007)

Red.TE: W poprzednich numerach TE rozpoczęliśmy przedstawiać kuratorów naszej parafii. Chciałabym przeprowadzić z Panem wywiad. Czy zgadza się Pan? Pan Ryszard Jaworski: Tak, zgadzam się.

Czytaj więcej
Dorota Kurowska - dyrygentka tyskiego chóru

Dorota Kurowska - dyrygentka tyskiego chóru

Red.TE: Tradycją naszego "Tyskiego Ewangelika" stało się, że w każdym numerze przeprowadzamy wywiad z kimś, kto uczestniczy w życiu parafii. Od roku jesteś dyrygentką naszego chóru. Chciałabym przeprowadzić z Tobą wywiad. Czy zgadzasz się? Dorota Kurowska: Oczywiście. Red.TE: Jak to się stało, że zostałaś dyrygentką tyskiego chóru? Dorota...

Czytaj więcej
Iwona Małajny - sekretarz Rady

Iwona Małajny - sekretarz Rady

Red.TE: Zgodnie z już tradycją, w kolejnych numerach Tyskiego Ewangelika przedstawiamy wywiady z radnymi naszej parafii. Czy zgadzasz się na udzielenie nam wywiadu? Iwona Małajny:  Oczywiście i jest mi bardzo miło. Red.TE: Na początek pytanie bardzo formalne. Pełnisz funkcję radnej pierwsza kadencję. Co sprawiło, że postanowiłaś do...

Czytaj więcej
Krystyna Kocjan - członek komisji rewizyjnej naszej parafii

Krystyna Kocjan - członek komisji rewizyjnej naszej parafii

Red.TE: Dotychczas przeprowadzałam wywiady z postaciami dosyć znanymi w naszej parafii. Byli oni znani i rozpoznawalni. Są jednak w parafii osoby bardzo aktywne, chętne do wszelakiej pomocy, jednak nie zawsze wszyscy kojarzą ich twarze. Taką właśnie osobą jest p. Krystyna Kocjan. Czy mogę zadać Ci...

Czytaj więcej
Ernest Adamus - pierwszy kurator naszej parafii (1983-1997) - wspomnienie

Ernest Adamus - pierwszy kurator naszej parafii (1983-1997) - wspomnienie

Jubileusz 20-lat poświęcenia kościoła i 32 lata od daty erygowania parafii to wystarczająco długi czas, by zacząć wspominać tych, którzy przyczynili się do ich powstania. Taką osobą był p. Ernest Adamus, pierwszy kurator naszej parafii, który tę funkcję pełnił od 1983 do 1997 roku. Niestety 15...

Czytaj więcej
Rozmowa z Martą Adamus

Rozmowa z Martą Adamus

Red.TE: W każdym numerze Tyskiego Ewangelika ukazuje się wywiad ze znana osobą w naszej parafii. Najczęściej rozmawiałam z osobami, które są w niej bardzo aktywne . Pomyślałam sobie, że warto byłoby porozmawiać z przedstawicielem młodego pokolenia. Wszak młodzież to nasza przyszłość. Marta czy zgodzisz się...

Czytaj więcej
Helena Kłosek - wywiad

Helena Kłosek - wywiad

Red.TE: Nie ma chyba tyskiego parafianina, który nie znałby Pani. Co niedzielę stoi pani za stolikiem z literaturą i wraz z panią Małgorzatą Magner sprzedaje literaturę i czasopisma. Zbiera wpłaty na różne listy, robi spisy chętnych na wycieczki. Chcielibyśmy dowiedzieć się o pani czegoś więcej...

Czytaj więcej
Lucyną Kłosek -  prowadzącą szkółkę niedzielną

Lucyną Kłosek - prowadzącą szkółkę niedzielną

Red.TE: Razem z Mariolę Fenger i Joanną Widuch prowadzisz szkółkę niedzielną w naszej parafii. Chciałabym przeprowadzić z Tobą króciutki wywiad. Zgadzasz się. Lucyna Kłosek: Tak. Oczywiście. Red.TE :Wiem , że nie jesteś rodowitą tyszanką. Skąd pochodzisz i jak trafiłaś do  naszej parafii? Lucyna Kłosek: Pochodzę z Zamarsk...

Czytaj więcej
Monika Kionka - dyrygentka naszego chóru

Monika Kionka - dyrygentka naszego chóru

Red.TE: Dzień dobry. Tradycją naszego "Tyskiego Ewangelika" stało się, w każdym numerze przeprowadzamy wywiad z kimś, kto uczestniczy w życiu naszej parafii. Czy może tym razem Pani  udzielić nam odpowiedzi na kilka pytań? Pani Monika: Oczywiście Red.TE: Jest Pani dyrygentką naszego chóru. Jak do tego doszło ...

Czytaj więcej
Jadwiga Korusiewicz - nestorka naszej parafii

Jadwiga Korusiewicz - nestorka naszej parafii

Red.TE: W każdym wydaniu Tyskiego Ewangelika przeprowadzamy wywiad z jednym z członków Naszej Parafii. Były to rozmowy z pracownikami i działaczami, którzy mają istotny wkład w parafialne życie naszego kościoła. Pani także zalicza się do tego grona, gdyż przez wiele lat, poświęcała pani swój wolny...

Czytaj więcej
Andrzej Glajcar - kurator naszej parafii (1997-2002)

Andrzej Glajcar - kurator naszej parafii (1997-2002)

Red.TE: W poprzednim numerze TE rozpoczęliśmy przedstawianie kuratorów naszej parafii. Chciałabym przeprowadzić z Panem wywiad. Czy zgadza się Pan? Pan Andrzej Glajcar: tak, oczywiście.

Czytaj więcej
Wiesław Siąkowski - kurator naszej parafii

Wiesław Siąkowski - kurator naszej parafii

Red.TE: W obecnej kadencji rady parafialnej jesteś kuratorem naszej parafii. Chcielibyśmy Cię poznać trochę bliżej. Mogę zadać parę pytań? Wiesiek: Oczywiście. Red.TE: Wiem, że pochodzisz z innej parafii . Od jak dawna jesteś tyszaninem i z jakiej parafii pochodzisz.?

Czytaj więcej
Stanisław Boczar - administrator parafialnej strony internetowej

Stanisław Boczar - administrator parafialnej strony internetowej

Red.TE: Ostatnio, jak to się u nas mówi, często "spadasz z ambony". Stworzyłeś i obsługujesz stronę internetową naszej parafii. Zajmujesz się graficznym składem gazetki "Tyski Ewangelik". Sporządziłeś wniosek o dotację na remont okien do Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, wcześniej zająłeś się likwidacją baraku, w...

Czytaj więcej
Irena Gospodarek - organistka w naszym kościele

Irena Gospodarek - organistka w naszym kościele

Red.TE:  Chyba wszyscy w naszej parafii znają Panią z widzenia, bo co tydzień zasiada pani przy organach i gra na nich w czasie nabożeństwa. Chcielibyśmy jednak  poznać  Panią trochę bliżej. Mogę zadać parę pytań? Pani Irena: Oczywiście. Red.TE: Czy jest Pani rodowitą tyszanką, czy pochodzi pani z...

Czytaj więcej
Mariola i Roman Fengerowie

Mariola i Roman Fengerowie

Red.TE: Pierwszy raz przeprowadzać będę wywiad z małżeństwem, ale chyba trudno byłoby rozdzielić Waszą działalność. Stąd pomysł aby porozmawiać z  Wami jednocześnie. Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś o Was. Mogę zadać parę pytań? Mariola: Oczywiście. Red.TE: Wiem Romku, że ty jesteś tyszaninem z urodzenia. Powiedz gdzie poznałeś Mariolę...

Czytaj więcej