Tak mówi Pan: Jak matka pociesza syna, tak jJa będę was pocieszał - Iz 66,13