Bóg mówi: Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza. - Ez 36,26

Tak wygląda okładka pierwszego tomu Kroniki. Kronikę, ostatatecznie, zaczęto regularnie prowadzić rok później. 

W latach 1989-1991 zapisów nie prowadzono.

Sami o sobie

W poszczególnych rozdziałach zamieszczono reprodukcje wszystkich dostępnych kart Kroniki Parafialnej. SJB