Parafia Ewangelicko-Augsburska Apostołów Piotra i Pawła 

Konkursy

... monografie naukowe

termin: 31 grudnia 2016

Do konkursu dopuszczone będą monografie naukowe napisane w języku polskim, w tym prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, w szczególności z zakresu historii nowożytnej, historii sztuki, filologii polskiej i obcej, teologii, filozofii, pedagogiki i prawa, prezentujące stan badań nie wcześniejszy niż z roku 2012, których głównym przedmiotem są zagadnienia Reformacji protestanckiej i jej spuścizny.

Czytaj więcej...

... fotograficzny

termin: 31 stycznia 2017

Konkurs fotograficzny „500 lat Reformacji 2017” to propozycja skierowana do wszystkich osób zamieszkałych w Polsce, bez względu na wiek (potrzebna zgoda rodzica lub opiekuna na uczestnictwo). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez uczestnika własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram.

Czytaj więcej...

... filmowy

termin: 28 luty 2017

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce zaprasza do uczestnictwa w konkursie filmowym „Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji”. Konkurs skierowany jest do osób, które amatorsko zajmują się tworzeniem filmów. Opowieści filmowe przygotowane przez uczestników Konkursu winny pokazać zarówno ww. osoby jak i miejsca z nimi związane. Opisy wielu postaci oraz miejsc można odnaleźć w aplikacji Nasza Historia.

Czytaj więcej...

... turystyczny

Od roku 2015 ...

W związku z obchodzonym w roku 2017 jubileuszem pięćsetlecia Reformacji Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie ustanowiło odznakę „Szlakiem protestantyzmu w Polsce”.

Czytaj więcej...